درگاه الكترونيكي وزارت ورزش و جوانان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://moshaver.msy.gov.ir/ sis-eg Powered Site ar درگاه الكترونيكي وزارت ورزش و جوانان http://moshaver.msy.gov.ir/images/logo.gif http://moshaver.msy.gov.ir/ portal@msy.gov.ir مهر صدرا- جناب آقاي حميد اصغري پورزحمتيhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600659&ctp_id=173&id=301&sisOp=view2017-11-12 10:48:49ياس هرمزگان- سركار خانم دكتر كبري حاجي عليزادهhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600646&ctp_id=173&id=300&sisOp=view2017-11-07 13:52:57طلوع آرامش- سركار خانم فتانه آقاييhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600618&ctp_id=173&id=299&sisOp=view2017-10-30 10:45:56رهنما- سركار خانم دكتر سوزان امامي پورhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600578&ctp_id=173&id=298&sisOp=view2017-10-28 08:42:54طلوع- جناب آقاي دكتر احمد حيدريhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600576&ctp_id=173&id=297&sisOp=view2017-10-22 12:40:37پيام مهر- جناب آقاي دكتر ساعد احمديhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600575&ctp_id=173&id=296&sisOp=view2017-10-22 12:38:52آگاهان- جناب آقاي محمد رفيعي جهرميhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600574&ctp_id=173&id=295&sisOp=view2017-10-21 11:46:24نداي نيكي- سركار خانم مريم محمودي مهرhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600469&ctp_id=173&id=294&sisOp=view2017-09-10 11:30:51فردوس- سركار خانم دكتر فردوس قماشچيhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600419&ctp_id=173&id=293&sisOp=view2017-08-30 10:09:34فرح بخش- جناب آقاي دكتر كيومرث فرحبخشhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600418&ctp_id=173&id=292&sisOp=view2017-08-30 10:07:46آرامش- جناب آقاي دكتر حسين صائميhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600409&ctp_id=173&id=291&sisOp=view2017-08-28 09:41:15كاوش- جناب آقاي كاظم صديقيhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600373&ctp_id=173&id=290&sisOp=view2017-08-23 11:48:23نشاط- جناب آقاي رضا فهيميhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600272&ctp_id=173&id=289&sisOp=view2017-07-25 12:32:22آفتاب- سركار خانم اكرم السادات رضاييhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600242&ctp_id=173&id=288&sisOp=view2017-07-23 11:33:10رويش مهر- جناب آقاي دكتر عليرضا نظامدوست مالفجانيhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600235&ctp_id=173&id=286&sisOp=view2017-07-15 11:02:56طلوع فجر- جناب آقاي غلامحسين رياحيhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600204&ctp_id=173&id=285&sisOp=view2017-07-09 11:53:24طلوع فجر- جناب آقاي غلامحسين رياحيhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600203&ctp_id=173&id=284&sisOp=view2017-07-09 11:46:35وصال- جناب آقاي احد صولت پتلوhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600198&ctp_id=173&id=283&sisOp=view2017-07-08 12:57:53نيك منش- سركار خانم سوسن نيكhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600125&ctp_id=173&id=282&sisOp=view2017-06-24 10:33:16مهرآفرين- سركار خانم مريم افضليhttp://moshaver.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1600011&ctp_id=173&id=281&sisOp=view2017-06-13 13:41:38